Kapat Ikon
Dosya Konusu: Kurumsal Şirketlerde Değer Yaratma

Günümüz dünyasında, ülkemizde ve dünya ölçeğinde faaliyet gösteren büyük-küçük tüm firmalar açısından, salt ekonomik bazlı kazanım sağlamaktan ziyade, içerisinde bulunduğu topluma değer katacak çalışmalar yürütmesi de rakiplerinden öne çıkma noktasında dikkate alınan etmenlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

 

Kurum ve kuruluşların sahip olduğu değerler ile bünyesindeki çalışan değerlerinin aynı hedef doğrultusunda bütünleşmesi ve birbirlerine uyum göstermesi halinde, hem ekonomik tablo açısından hem de toplumsal fayda ortaya konması bakımından yüksek başarı sağlayan performans düzeyi ortaya çıkmaktadır.

 

Firmaların toplum ve paydaş nezdinde ortak ve bütünsel bir değer kültürü ortaya koyabilmesi, sürdürülebilir başarılılara ulaşarak katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri, hizmet verdiği sektöre sunabilmesi noktasında oldukça önem taşımaktadır.

 

Bu bakımdan, kurumsal firmaların geleceğine yönelik tüm plan ve stratejilerinde, öncelikli etmenler arasında bu değerler kültürünün her bir zinciri açısından aynı memnuniyet ve algıyı oluşturabilmek, birçok kesim tarafından dikkate alınan en önemli hususlar arasında gösterilmektedir.

 

Mevcut iş stratejileri de uzun vadeli olarak sürdürülebilir gelişim ve değer yaratma üzerine kurulu olan firmaların, hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun; rekabet halinde olduğu rakiplerine oranla, çok daha fazla ön plana çıktıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2024 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.