Kapat Ikon
Aktaş Holding İhracat Odaklı Üretimle Büyümeye Devam Edecek

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Global düzeyde sahip olduğu etkinlik ve ürettiği yüksek katma değerli ürünleriyle, dünyanın her bölgesine hızlı bir şekilde ulaşmayı başaran Aktaş Holding, %100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve kalite doğrultusunda, küresel pazarların taleplerine etkin çözümler sağlamayı sürdürüyor.

Aktaş Holding olarak, bugüne dek üretmiş olduğumuz tüm ürünlerimizde, mevcut kalite anlayışımızdan asla ödün vermeden hareket ederken, hizmet verdiğimiz sektörde yüzde 20’ye ulaşan pazar payımız ve Ar-Ge alanındaki aktif çalışmalarımızla birlikte, dünya genelinde sektöre yön veren, yenilikleri ortaya çıkaran bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz.

Sürdürülebilir gelişim, verimlilik ve karlılık ekseninde büyüme sürecini devam ettiren Aktaş Holding, ihracat odaklı üretim anlayışı doğrultusunda, ürettiği ürünlerin büyük kısmını rekabet ortamının üst düzeyde yaşandığı küresel pazarlara sunarken, buralarda yakaladığı başarılarla da ülkemiz ekonomisine çok değerli faydalar sağlamaktadır.

Ülkemizin hızlı bir şekilde kalkınması ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, üretim alt yapısının sağlam temellere dayandırıldığı, ihracat odaklı bir ekonomik büyüme modelinin oluşturulması gerektiğine inanan Aktaş Holding olarak, tüm ürün ve hizmetlerimizde bu doğrultuda hareket ediyoruz.

Kısa bir süre sonra, Bursa’daki tesislerimizi Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan yeni fabrikamızda tek çatı altında toplamamızın ardından, şuan ki var olan üretim kapasitemizi arttırıp seri üretime geçerek, bu alanda ortaya koyduğumuz katma değeri daha da yükseltme hedefindeyiz.

Gerçekleştirdiğimiz her bir yatırım hamlesi, Aktaş Holding’in 2023 yılında sektöründe lideri olma hedefi doğrultusunda son derece kritik önem taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de, hep birlikte çalışmalarımızı aynı kararlılıkla devam ettirerek, Aktaş Holding’in hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Saygı ve Sevgilerimle,

 

Sami Erol / Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.