Kapat Ikon
Aktaş Holding İletişim Ekibi, Yönetim ve Çalışanlar Arasında Köprü Kuruyor

Aktaş Holding, yönetim kurulu ve çalışanlar arasındaki iletişim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve talep ve beklentilerin daha etkin şekilde yönlendirilebilmesi için bünyesinde yeni bir çalışma daha başlattı.

Aktaş Holding Yönetim Kurulu ve üretim çalışanları arasındaki iletişim sürecinin etkili bir şekilde yönetilmesi adına, Aktaş Holding bünyesinde “İletişim Ekibi” kurulurken, ekibin yönetim ve çalışanlar arasında köprü rolünü üstlenmesi hedefleniyor.

Katılımcı yönetim anlayışıyla paydaş beklentilerinin doğru anlaşılması ve dengeli şekilde karşılanması için kurum kültürü yaratmak ve etkin iletişim yoluyla tüm çalışanlara yayılmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan İletişim Ekibi, en fazla 9 kişiden oluşurken, ekip üyeleri yılda 1 kez belirlenecek ve ara dönemlerde şirket yönetiminin görüşüne göre değişiklik yapılabilecek.

Temel Amaç: Şirket Verimliliğinin Arttırılması ve Sürdürülebilir Başarı

Resmi niteliği olmayan ekibin, yönetsel bir karar alma ve uygulama yetkisi bulunmazken, ekibin temel çalışma mantığında şirket verimliliğinin arttırılması, sürdürülebilir başarının sağlanması yer almaktadır.

Hazırlanan “İç İletişim Ekibi Çalışma Talimatı”na göre: “Ekibe yeni üyeler ilave edilebileceği gibi ekipten üyeler ayrılabilir veya yönetimin bilgisinde değiştirilebilir. Ekip, karar almak yerine öneriler verir ve alınan kararların yürütülmesine destek olur. Vardiyaları uyan üyeler, ortak karar verilen toplantı tarihi, yeri ve saatine zorunlu bir neden olmadıkça uymalıdır. Toplantılar zorunlu bir neden olmadıkça en sık haftada 1 ya da en geç ayda 1 yapılır. Her toplantının bir gündemi olmalıdır, gündem maddeleri bir önceki toplantıda ekip üyelerince belirlenir.

Toplantı çıktıları, toplantının yapıldığı günden en geç 1 gün sonra İcra Kurulu Başkanı’na raporlanır.”

Aktaş Holding bünyesinde faaliyete geçirilen İletişim Ekibi’nin gerçekleştirilecek tüm çalışmalarda, belirlenen talimat doğrultusunda ortak hareket etmesi planlanıyor.

 

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.