Kapat Ikon
Aktaş Holding'den Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine Tam Destek

Aktaş Holding; küresel çapta iş dünyası liderlerini, evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek amacıyla şirketleri, Birleşmiş Milletleri (BM), işçi sendikalarını ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne tam destek verdi.

31 Ocak 1999 tarihinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forum’unda, BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından “Binyıl Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda hazırlanan sözleşmenin içeriğiyle ile ilgili, BUSİAD ve Global Compact Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan Aktaş Holding, panel şeklinde gerçekleşen organizasyonda oturum sponsoru olarak yer aldı.

BUSİAD Kurumsal Yönetim Uzmanlık Grubu tarafından BUSİAD Evi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Aktaş Holding adına; İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol ile birlikte, İnsan Kaynakları personeli katılım gösterdi.

Gün boyu süren organizasyonda konuşmacı olarak yer alan, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin tarihçesi ile ilgili bilgiler verirken, dünyanın dört bir yanından binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütünün,  Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin birer parçası olduğunu anımsattı.

“Herkesin Destek Olması Gerekiyor”

Aktaş Holding olarak, BM tarafından hayata geçirilen gibi değerli bir çalışma içerisinde yer aldıkları için büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol da, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin, Aktaş Holding’in kuruluşundan beri kendisine koyduğu vizyon ve değerlerle paralel bir çalışma olduğunu vurgulayarak, sözleşmeye destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Erol ayrıca, ulusal ve uluslararası tüm şirketlere, bu kapsamlı sözleşmeye dâhil olma çağrısında da bulundu.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesinde yer alan maddeler şu şekildedir:

1. İlke: İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli,

2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı,

3. İlke: İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı,

4. İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli,

5. İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli,

6. İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli,

7. İlke: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli,

8. İlke: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli,

9. İlke: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,

10. İlke: İş dünyası rüşvet ve haraç dâhil, her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

 

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2023 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.