Kapat Ikon
Информация Относно Обработката На Личните Данни

Съгласно член 10. на Закон № 6698 за защита на личните данни („ЗЗЛД“), ние като „Акташ Хава Сюспансийон Системлери Санайи ве Тиджарет“ АД („Акташ“ или „Дружество“), в качеството си на администратор на данни, бихме искали да Ви информираме и осведомим относно дейностите ни по обработка на лични данни.

Информиране в качеството на Администратор на данни

На основание ЗЗЛД и в качеството ни на администратор на лични данни, личните Ви данни ще могат да бъдат запаметявани, съхранявани, актуализирани, споделяни с 3. лица, доколкото позволява нормативната уредба, класифицирани и обработвани по начините, изброени в ЗЗЛД, в рамките, очертани по-долу.

Начини на обработване на личните Ви данни

Съгласно ЗЗЛД, на основание на правните причини, чиито примери са изброени по-долу, личните данни, които споделяте с дружеството ни, ще могат да се обработват от наша страна, напълно или частично, автоматизирано или неавтоматизирано при условие, че представлява част от някоя система за регистриране на данни, като се придобиват, регистрират, складират, променят, преструктурират или накратко стават предмет на всякакви операции, които се осъществяват с данни. Всички видове операции, които се осъществяват с данни в обхвата на ЗЗЛД, се приемат като „обработване на лични данни“.

Целта на обработване на личните Ви данни

Личните Ви данни биха могли да бъдат обработвани в съответствие с основните принципи, предвидени в ЗЗЛД и за постигане на целите, примери от които са изброени по-долу и да бъдат съхранявани в срокове, съответстващи на целта на обработката, физически или в електронното пространство:

Прехвърляне на личните Ви данни

Личните Ви данни, които се обработват по законосъобразен начин от страна на Дружеството ни, ще могат да бъдат прехвърляни към нашите бизнес партньори, акционери, компетентните официални органи и институции, частни лица, фирмите, от които получаваме поддръжка, за да можем да провеждаме дейностите си, и към независими одиторски фирми в рамките на правните задължения и законовите ограничения.

Личните Ви данни, които се обработват по законосъобразен начин от страна на Дружеството ни, могат да се прехвърлят към лица и организации, които се намират в чужди държави, констатирани и обявени от страна на Комисията за защита на лични данни („Комисия“) или към държави освен констатираните и обявените от Комисията, в които администраторите на лични данни са потвърдили писмено достатъчна защита и при условие, че се ограничава до случаите, в които може да се получи разрешението на Комисията, след Вашето открито разрешение или в случаите, в които са налични обстоятелствата, предвидени в член 5/2 на ЗЗЛД и член 6/3 на ЗЗЛД - без да се получи Вашето открито съгласие.

Начин на събиране на личните Ви данни и правна причина

За постигане на Дружеството ни на целите, чиито примери са изброени в Раздел „Цели за обработка на лични данни“, в рамките на предвидените  ЗЗЛД условия може да се придобиват Лични данни по директен начин от кандидат служители, служители, клиенти, доставчици, бизнес партньори, съучастия, официални институции и други физически пространства, както и индиректно от Интернет сайтове, мобилни приложения и други издания, които са достояние на обществото или от провеждани обучения, организации и подобни мероприятия.

Вашите права като субект на лични данни, съгласно ЗЗЛД:

Ако изпратите искането си за упражняване на някое от гореспоменатите права до един от адресите, посочени по-долу, то същото ще бъде разгледано от страна на Дружеството ни в рамките на 30 дни.

Пощенски адрес   : Ovaakça Santral Mh. 9. Caliskan Sk. No:1-1/A-1/B Osmangazi / БУРСА / ТУРЦИЯ

И-мейл адрес: info@aktasholding.com

Р. Серкан АКТАШ
Председател на борда

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..