Kapat Ikon
Политика За Качество И Безопасност (Сигурност)

Нашата политика за качество и безопасност (сигурност) обхваща следните елементи в съответствие с културата за непрекъснато усъвършенстване и с изискванията на системата за управление на качеството.

1. ДА УВАЖАВАМЕ РАБОТАТА, КОЯТО ВЪРШИМ

• ХОРА, които вършат работата си внимателно
• Целят се към подобрения
• В търсене на усъвършенстване  
• И в стремеж към непрекъснато съвършенство

2. ДА СЕ ПОДКРЕПЯМЕ ВЗАИМНО КАТО СЛУЖИТЕЛИ

• СЛУЖИТЕЛИ, които могат да се чувстват като част от едно цяло
• Не остават безразлични към случилото се около тях
• Взаимно се разбират и зачитат потребностите си
• В състояние са напълно да отговарят на очакванията 

3. ПОСТОЯННО ДА ОСИГУРЯВАМЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

• ПРОИЗВОДИТЕЛ, който много добре разбира исканията на клиентите си
• Отговаря напълно и надхвърля текущите и потенциалните им очаквания
• По време на дейността ни да оцени рисковете, които могат да възникнат при нашите клиенти, да определи необходимите превантивни подходи,
• Постига удовлетвореност от всички предлагани стоки и услуги във всички дейности, които извършва
• Проектира и произвежда продукти, съвместими с високите критерии за надеждност

4. ДА СЕ РАЗВИВАМЕ ЗАЕДНО С ОРГАНИЗАЦИИТЕ, С КОИТО СИ СЪТРУДНИЧИМ

• КОМПАНИЯ, която разбира изискванията за постигане на максимална удовлетвореност от сътрудничещите организации
• Използваща ресурси,  допринасящи за развитието

5. ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ ОТГОВОРНИ ЗА ОБЩЕСТВОТО И СВЕТА

• ИНСТИТУЦИЯ, която изпълнява всичките си правни и етични задължения
• Поддържа продуктивността на най-високо ниво за ефективно използване на    ограничените природни ресурси
• Гарантира безопасността на всички произведени продукти, осигурява всякакъв вид подкрепа, необходима за модернизиране
• Разпространява културата за безопасност (сигурност) сред персонала от всички нива в компанията и всички служители работят в съответствие с нея
• Чувствителна е към социалното благоденствие и околната среда във всеки момент от дейността си

Нашата цел е винаги да постигаме най-доброто чрез подхода за непрекъснато усъвършенстване, с компетентния ни персонал и всички наши сътрудници.


Р. Серкан АКТАШ
Председател на борда

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..