Kapat Ikon
Lineflex

През 2005 г. се създава АД "Akizo Yalıtım Sistemleri A.Ş." (Изолационни системи „Акизо”), част от Акташ Холдинг, за производство,  продажба, маркетинг и внедряване  на "EPDM” мембрани  с марката "Lineflex" . През 2008 се взема решение за изграждане на отделна производствена линия за производство на "EPDM” , която бързо увеличава своя пазарен дял. От началото на 2010 година  тази производствена линия е внедрена в производството от „Акизо”.

Наред с непрекъснатото усъвършенствуване  на технологията за производство на еластомер ( или т.н. каучук) и  използването на еластичните полимери в редица области, се разработват  хидроизолационни  каучукови мембрани на основата на EPDM. Благодарение на своите изключителни параметри EPDM мембраните  се използват успешно  при атмосферни условия в широк аспект, като съхраняват своите еластични свойства  при екстремни условия в диапазона от  -40°C до +120°C.

С тази  асортиментна гама тя излиза на пазара с девиза „ почувствай сигурност” и днес се използва успешно  за покриви, изграждане на фундаменти  и странични завеси, окачени фасади , в строителството  на тунели, в дъната на водоеми   ( водоеми за  борба с горските пожари,  напоителни водоеми, водохранилища за събиране на вода), в плувни и декортивни басейни, пречиствателни съоръжения и в съоръжения, изискващи дилатация (разкриване).Водна, покривна и фасадна изолация
Високо качество
Производител на  EPDM мембрани в Турция
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..