Kapat Ikon
Нашите принципи за социална отговорност

ОТГОВОРНОСТ

Нашето разбиране за социална отговорност се състои в изграждане на стабилни стратегии за бъдещето на базата на екологичното, социално и корпоративно управление.

Инвестициите, направени в образованието са капиталовложения, които допринасят на Акташ Холдинг, изграждане на личности със съзнанието за „граждани на света”. 

През 2011 г. е създадена Фондацията за образование „Акташ” за водене на по-ефективна дейност с цел разработване на систематичен подход.

Нашите програми за социална отговорност

Акташ Холдинг и Фондация „Илкяр”

"ТЕ СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ"

Ние работим и произвеждаме за бъдещото на нашите деца от всички краища на страната. Най-голямото ни желание е да ги подготвим за това бъдеще.  Като „Акташ Холдинг” ние планираме да вървим със сърцата си във всяка своя продукция, с всички наши дейности по пътя, предначертан от  ИЛКЯР. За постигане на тази цел вървим рамо до рамо с ИЛКЯР. Най-голямата ни печалба ще бъде да произвеждаме повече и да работим повече, за да допринесем повече за образованието и за бъдещето на децата ни. С тази цел Акташ Холдинг е предоставила част от доходите си на Фондация „ Илкяр”.

 

Ерден Еруч - Around-n-Over

"ЗАЩОТО НИЕ ОТДАВАМЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ВАШИТЕ МЕЧТИ"
Ерден Еруч създаде през 2003 година  организация с нестопанска цел "Фондация „Around-n-Over” , за да сподели по-специално с учениците от средните училища своя опит, който е  придобил по време на пешеходната си обиколка.  По време на програмата „Шест срещи на високо равнище”, продължила 6 години, със споделената от Фондация „Around-n-Over” информация с образователна цел, беше демонстрирана борбата на човечеството с природата, разчитайки само на собствените си сили. Тези  преживявания придобити по време на обиколката си, знанията и мислите, свързани  с тях той  сподели с учениците. 

Фондация „Around-n-Over” и Ерден Еруч целяха с това да отварят един нов прозорец към света. Освен това Ерден Еруч с посредничеството на Фондация „ Илкяр” даде своя принос в полза на  учениците в Турция.

В продължение на 5 години, „Акташ Холдинг” оказва съдействие на Ерден Еруч за осъществяване на тази програма.

www.kaslagit.com
www.around-n-over.org

 

AIESEC

Най-голямата студентска организация, осигуряваща  на своите членове възможности за развитие и практикуване в чужбина. Тя е създадена през 1948 година за принос към световния мир и с цел  създаване на една международна платформа, където младите хора ще могат да открият своето призвание и да се развиват. В Турция започва своята дейност през 1956 г. и действа в 11 града. Както институциите осигуряват възможности за практикуване на студентите, пристигнали от различни страни на света, така и  образователните институции и студентите могат да участвуват в различни програми на  AIESEC.

„Акташ Холдинг”, осигурява за студентите от различни точки на земята възможности стаж, като по този начин цели разрастването на културния обмен и споделянето на опит.

Програми за директна подкрепа на образованието

"Акташ Холдинг”  разработва проекти съвместно със своите партньори, насочени към подобряване на образованието в страните, в които развива дейност и по този начин оказва подкрепа на училищните лаборатории и компютърните зали за разработване и инсталиране на технически и изследователски програми.

 

Програми за принос към екологията

„Акташ Холдинг” си поставя за цел  всяка година да засажда  малки гори като принос към екологията. Изготвят се програми, специално предназначени за районите, където се осъществява такава дейност и се извършва озеленяване съвместно с обществените организации.

 

Програми за принос към културата и изкуството

„ Акташ Холдинг”  подкрепя културната дейност в държави като България, Китай, САЩ, Бразилия др. и дава своя принос за международната промоция на художествените самодейни състави.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..