Kapat Ikon
Хроника
1938 Бурса Хейкел, Турция
Първата работилница за пластични гумени допълнения, за кърпеж на външни гуми и гумени покрития
1972 Акташ, Бурса
Изработка на първия пневморесьор в Турция
1980 SKS Бурса, Турция
Производство на метални компоненти за пневморесьори

Аклар, Бурса
Разширяване на мрежата за продажби и дистрибуция
1990 Акташ, Бурса, Турция
Извршване на първия  износ

Аккаучук, Бурса, Тюрция
Производство на матрици и гумени клинове
1999 Airtech, Бурса, Турция
Появата на първата търговска марка за външния пазар
2000 LFT, Dormagen, Германия
Изграждане на първия логистичен и търговски център за посрещане нуждите на клиентите от Европа.
2002 Aktech, Бурса, Турция
Производствен център за посрещане на нарастващото потребителско търсене в чужбина (Свободна зона, Гемлик)
2003 Kalender, Бурса, Турцияe
Инвестиция за гарантиране на предимства за интеграция, качество и разходи
2004 Barteknik, Адъяман, Турция
Изграждане на производствен център в Източната част на страната за разпространяване на производството, с идеята за социална отговорност
2005 Lineflex, Бурса, Турция
Изолационна  търговска марка на строителната група, Yapı Grubu Yalıtım Markası, производство на EPDM хидроизолационна мембрана

Mikser, Бурса, Турция
Производство на  основния каучуков материал от Акташ  Груп
2008 Akizo, Бурса, Турция
Стороителна група,  първо производство в строителния сектор- EPDM изолационин покрития

Tekno Aкташ, Пловдив, България
Откриване на Завод за пневморесьори
2009 Aktaş Do Brasil, Sao Paulo, Бразилия
Откриване на  Завод за пневморесьори

Ankeshu, Changxing, Китай
Откриване на Завода за пневморесьори в Китай

North America, Chicago, ABD
Откриване на логистичен център за пневморесьори
2011 Aкташ Холдинг, Бурса, Турция

 

Фондация За Образование Акташ (AKEV)
2013 Проект За Глобално Преструктуриране
2015 Акташ Холдинг, Бурса, Турция
Инвестиране за изграждане на нов завод, 17.500 m'
2016 Powertech, Бурса, Турция
Инвестиране за производство на промишлени маркучи
2018 Инсталация За Център За Нирди
2018 80-Та Година

 

Tekno Aкташ

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..