Kapat Ikon
Общи сведения за Акташ Холдинг
1938
година на създаване
6
износ - брой континенти
100
брой клиенти
2000
брой асортимента

Акташ Холдинг започва дейността си през 1938 г. от една малка работилница, създадена от Саит АКТАШ и дава своя принос за националната и световна икономика. Функционира с разбирането за доминиране на устойчивото развитие, качество ,създаване и поддържане на ценностите.

Днес Акташ Холдинг, благодарение на своята компетентност в областта на каучука, осъществява дейност и реализира продукция в над 100 държави в 6 континента и се нарежда сред най-големите производители на пневморесьори в света.

Акташ Холдинг е създадена в Бурса и днес се нарежда сред най-престижните фирми на територията на Турция. Тя се отличава с 20% пазарен дял в своя сектор в световен мащаб и с постиженията си в областта на изследователската и развойна (R & D) дейност.

Акташ Холдинг, освен дейността си в областта на транспорта, и строителството, развива дейност и по произвеждане на специфична продукция за нуждите на отбранителната промишленост.

Акташ Холдинг осъществява стабилни контакти в личен план с всички свои служители, партньори и потенциални клиенти, като отдава предпочитание на професионалната етика и поддържането на доверието, което си е изградила в световен мащаб.

Главната цел на Акташ Холдинг е гарантирането на последователността на тази стабилна връзка със стратегически ходове, както и постоянството на разбирането за иновативност и значимост на стойностите.


Услугите на информационното общество | 2024 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..