Kapat Ikon
Фондация за образование "Акташ"

Фондация за образование „Акташ” е създадена с цел за по-нататъшно разрастване, разпространение и изграждане на устойчива структура на продължаващата дейност на „Акташ”, подчинена на глобалните ценности и принципи. 

Фондация за образование „Акташ” е създадена с цел  за реализиране на устойчиви и екологично съвместими програми за социална отговорност с принос за общественото развитие, с мисълта за осъществяване на една дейност от хора без никакви морални и материални очаквания, за да се съхранят ентусиазма и духа на фондацията. 

Фондация за образование „Акташ” си поставя за цел развиване на стабилна дейност в сферата на екологията с образователни, педагогически, културни, научи изследвания и разработки. Фондация за образование „Акташ” отдава приоритетно значение на приноса  в  образованието, обучението и културата на страната, като по този начин се стреми да окаже  съдействие за социално-икономическото развитие на нашата страна.  

Фондация за образование „Акташ” продължава да оказва подкрепа на студентите, които са нашето бъдеще, с безвъзмездно отпуснати стипендии и да предоставя  равни възможности за образование на талантливи и успешно развиващи се, но с ограничени финансови средства студенти, за да израснат като „граждани на света” и да бъдат полезни на обществото. 

За оказване на съдействие

Фондация за образование „ Акташ”
Вакъфбанк /00154, Филиал „Джумхуриет” ( Бурса)
Aktaş Eğitim Vakfı / Vakıfbank / 00154 Cumhuriyet şubesi (Bursa)
IBAN: TR46 0001 5001 5800 7302 7846 67

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..