Kapat Ikon
Предговор – Фокусираме се върху бъдещето със силата, която черпим от нашата дълбоко вкоренена корпоративна култура

Здравейте ,

Можем да споменем, че много параметри са важни в пътя на успеха на институциите - фокусиране върху промяната, иновативна гледна точка, визия, цели, квалифицирани човешки ресурси и др.

Освен това, една от съществените точки за успех несъмнено е наличието на силна корпоративна култура.

Винаги срещаме  велики истории за  успешни компании , които имат тази култура и са успели да пренесат своите ценности от миналото в настоящето.

За нашата компания, която винаги е била първа в сектора от 1938 г., тази концепция е един от най-ценните ключове в нейната история на успех от повече от 80 години.

Всъщност нашата компания, която има разбиране къде  устойчивото развитие  качеството и  ценностите се поддържат живи . И винаги са били приоритетни за нас.

Ние продължаваме да поемаме отговорност за най-добрия начин да интегрираме този подход на всички нива на нашата компания.

В допълнение, ние продължаваме да предприемаме  смели стъпки  насочени към бъдещето, в което ценностите се поддържат живи.

Правейки това, ние насочваме работата си с цел осигуряване на най-високо ниво на стойност за страната ни и световната икономика.

Eто защо, като Акташ Холдинг, ние се стремим да пренесем наследството, което сме получили от нашето минало, в бъдещето по възможно най-добрия начин.

Винаги се фокусираме върху бъдещето със силата, която черпим от нашата дълбоко вкоренена корпоративна култура.

С това съзнание ние ще продължим да работим.

Поздрави ,

Р.Серкан Акташ

Председател на управителния съвет  на Акташ Холндинг

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..