Kapat Ikon
Tема на броя - Прехвърляне на ценостите към бъдещето

Създаването на корпоративна култура за бизнеса днес  има  въздействие върху всички служители. Заинтересованите страни са ключ към дългогодишните успехи.

Тази концепция, която обхваща специфичното за бизнеса поведение, вярвания и навици, по същество е комбинация от осезаеми и абстрактни ценности.

Струва си да се помни, че компаниите, както хората,  имат свой собствен характер и идентичност.

Когато разглеждаме примери за успешни институции в света, се вижда, че те имат силна корпоративна култура, която е съвкупност от общи ценности.

Ролята на тези ценности е огромна в реализацията на целите и стратегиите на компанията, както и за подобряване на производителността.

Не трябва да забравяме, че с  ценностите  се изгражда светло бъдеще за  компаниите.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..