Kapat Ikon
„Акташ Холдинг“ постигна успех на изложението проведено в Китай

„Акташ Холдинг“, глобалният играч на сектора, продължава да участва в изложбени организации, провеждани по целия свят.

В този ред, компанията заема мястото си на 17-тото изложение на превозните средства със специално предназначение, организирано в Китай.

Имаше посещение на клиенти

Текущи и потенциални посещения на клиенти бяха направени на щанда на „Ankeshu“ компания, оперираща в Китай.

Организацията е направена в Лиангшан Йи, автономен регион, където е концентирнана по-голямата част от производството на  ремаркета и оси в Китай.

Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..