Kapat Ikon
Послание за Световния ден на мира

Предоставянето на щастливо бъдеще за новите поколения и опазването на световния обществен мир са от голямо значение за целия свят.

Нуждаем се от свят, в който войните са приключили, където всички се уважават и живеят в мир, независимо от раса, религия, език или възглед.

Нашият народ е живял в свобода и мир от векове наред и е достигнал до днес с чувство за единство.

По повод 1 Септември, Световен ден на мира пожелаваме на целия свят да бъде обединен и към щастливото бъдеще да върви с мир.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..