Kapat Ikon
Tема на файла-Ключът към институционализирането на устойчив успех

Институционализацията, която може да се определи като структура, даваща възможност на бизнеса да продължи и да развива дейността си, без да зависи от отделни лица, се превърна в един от незаменимите елементи за бизнеса.

Защото за предприятията е много важно да имат институционална структура за растеж, развитие, дълголетие и  гаранция за прехвърляне към следващите поколения.

Създаването на тази структура в предприятието е с цел да не се нарушава работата при отсъствие на хора и е един от факторите, които пренасят компанията в бъдещето.

Когато погледнем успешните компании в света, общата им точка е, че те имат корпоративна структура.

В днешния свят, където конкуренцията е силна във всяка област, е абсолютно необходимо да се придаде значение на институционализацията, която е една от потребностите за гарантиране на устойчив успех

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..