Kapat Ikon
Изготвени са заявления за стипендии от „Образователната фондация Акташ“

Акташ Холдинг продължава да подкрепя образованието и студентите.

Под ръководството на „Образователната фондация Акташ“ бяха направени нови заявления за стипендията, предоставена в подкрепа на студентите, които са нашето бъдеще.

Съгласно съответните критерии в Директивата за стипендии на „Образователната фондация Акташ“, студентите са подали заявленията си за стипендии между 01 и 31 август 2021 г.

Тези, които искат да получат подробна информация относно Директивата за стипендиите и да кандидатстват, могат да отидат на раздела „Заявление за стипендия за „Образователна фондация Акташ“ в уебсайта www.aktasholding.com.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..