Kapat Ikon
Качествена поддръжка от Акташ

"Акташ Холдинг" продължава да провежда устойчиви проучвания за качеството.

Акташ Холдинг, който произвежда устойчиви ценности във всички области и предоставя висококачествени услуги, не забавя усилията си за подкрепа за секторното развитие и качество.

Управителят на търговската група на Акташ Холдинг  Армаган Тишли, който също е член на Съвета на директорите на клона, присъства на срещата за преглед на управлението, проведена от клон KalDer Бурса.

 
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..