Kapat Ikon
Предговор: Ефективно използване на ресурсите, допринасяйки за бъдещето

Здравейте на всички,

Поради бързия растеж на населението, скоростта на потребление и методите за устойчивост в света, световните ресурси са изложени на риск от намаляване с всеки изминал ден.

По отношение на околната следна, в днешния свят човечеството трябва да знае отговорността, че енергийните ресурси бързо се изчерпват.

На този етап ефективното използване на ресурсите стана изключително важно.

Това, което наричаме ресурсна ефективност е съсредоточаването върху създаване на по-голяма стойност при по-ефективно използване на ограничени и изчерпаеми ресурси като суровини, енергия и вода.

С това съзнание цялото човечество трябва да мисли по-широко в използването на ресурсите.

Като „Акташ Холдинг“, с повече от 80 години на пазара, ние  залагаме на ефективността във всички наши процеси. Продължаваме работа с ясното съзнание, че допринасяме за устойчиво бъдеще.

Защото знаем, че изграждането на бъдещето e в наши ръце. И затова каквото и да правим, ние се стремим да го осъществим по най-добрия начин.

Докато продължаваме да се грижим ефективно за използването на  ресурси за по-зелен и полезен за живеене свят, ние подкрепяме тези усилия с инвестиции.

В заключение, като „Акташ Холдинг“, със съзнанието, че сме глобална компания, ние даваме приоритет на работата, която ще допринесе за цялото човечество, като се стремим върху създаването на повече стойност с по-малък принос.

С уважение,

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..