Kapat Ikon
Предговор:Инвестираме в бъдещето като оказваме значение на институционализацията

Здравейте на всички,

Институционализацията е една от най-важните ключови позиции за устойчиво развитие в съвременните компании.

Наложително е да се разгледа въпросът за институционализацията по отношение на предприятията от цялостна гледна както и институционализацията обезателно се въвежда като точка за постигане на целите по най-бързия начин.

 

Разбира се, процесът на институционализация може да се различава според определени фактори, тъй като секторът, в който се намира всяка компания има различен размер, характеристики и култура.

Но най-важното, което трябва да се разгледа тук, е фактът, че този процес никога не се пренебрегва по отношение на изграждането на растежа и развитието на бизнеса.

Процесът на институционализация винаги е бил една от най-важните части на корпоративната култура за Акташ Холдинг, която има повече от 80 години производствен опит в сектора.

Изхождайки от факта, че 95% от предприятията в Турция са семейни предприятия, ние осъзнаваме колко важно е институционализирането на достъпа до бъдещите поколения по отношение на семейния бизнес.

Поради тази причина нашата компания е успяла да се превърне  в една от най-големите световни марки в индустрията днес.

В същото време тя целенасочено продължава да се развива с вярата и страстта си към устойчивото развитие.

Ето защо, ние вървим с уверени стъпки по пътя към нашето бъдеще и постоянно се стремим към усъвършенстване без значение колко дълъг ще е преходът.

С уважение,

Искендер Улусай

Главен изпълнителен директор на Акташ Холдинг

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..