Kapat Ikon
Satın Alma Politikası

Aktaş tüm tedarikçilerinden;

İskender Ulusay
İcra Kurulu Başkanı

Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2022 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.