İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI


Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, tüm aşamalarında, tüm paydaşları ile sürdürülebilir gelecek için çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirgemeyi, çalışanlarına iş sağlığı güvenliği ve çevre standartlarına uygun, sağlıklı, ergonomik çalışma ortamı sağlamayı ve sürekli iyileştirme kültürüne uygun gelişmeyi hedefler. 
Bu hedef doğrultusunda;


İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimlerde iş güvenliği ve çevre bilincinin sürekli geliştirilmesi,
İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemini, hedeflerini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,
Çevresel etkilerin dikkate alındığı, doğal kaynakların en verimli kullanıldığı, atıkların azaltılıp geri dönüşüm olanaklarının sağlanması yönünde önlemler almayı ve mümkün olduğunca çevreye duyarlı alternatif malzemeler araştırarak kullanmayı,
Tüm faaliyet alanlarımızda ve iş süreçlerimizde risk analizlerini yaparak, önleyici faaliyetlerin alınması ve geliştirilmeyi,
Kurum olarak, tüm çalışanlarımızın ve faaliyet alanımıza gelen tüm paydaşlarımızın İş sağlığı güvenliği kurallarına uymasını, risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliklerini sağlamasını,
tüm kurum çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, paydaşlarımız ile birlikte bu politikaya uymayı taahhüt ederiz.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2018 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.