Yeşil Enerji Grubu

Aktaş Yeşil Enerji

Dünyamızda nüfusun hızlı artışı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin sanayi ve beraberinde yaşam düzeyinin yükselmesine yansıması, enerjiye olan ihtiyacı ve kullanımını her geçen gün artırmaktadır. Tüketilmekte olan enerjinin büyük çoğunluğu kömür, petrol v.b. fosil kaynaklıdır. Bu tür enerjilerin ise, sınırlı potansiyele sahip ve doğanın dengesini bozan düzeylerde çok yönlü kirlilik oluşturduğu, çağımızda dünyamızın karşı karşıya kaldığı en ciddi sorunların başında gelmektedir. Bu nedenlerle; çoğu ülke, bir taraftan enerji tasarruf ve kullanım biçimlerine yönelik programlar geliştirirken, öte taraftan yenilenebilir, doğa ile dost, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının araştırılıp geliştirilmesi üzerindeki çalışmaları yoğunlaştırmıştır.

AKTAŞ HOLDİNG, yukarıdaki gerçekler karşısında, Stratejik Yapılanmasında, "Yeşil Enerji Stratejik Grubu " konusunu, Stratejik Üç Ana konudan biri olarak belirlemiştir. AKTAŞ HOLDİNG konu ile ilgili olarak, başta araştırma ve geliştirme olarak üzere, çok yönlü çalışmalar yapmayı planlamıştır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2018 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.