Misyon, Vizyon ve Değerler

AKTAŞ HOLDİNG
Vizyon: Paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratan; lider, saygın ve global bir marka olmak.

Misyon: Global bir marka olarak paydaşlarıyla birlikte sürdürülebilir değerler yaratarak, toplumsal refah için katkı sağlamak.

 

ULAŞIM GRUBU
Vizyon: 2023 yılında paydaşlarıyla birlikte ulaşım sektöründe global lider bir marka olmak.

Misyon : Ulaşım sektöründe lider marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

 

YAPI GRUBU
Vizyon : Yapı- İnşaat sektöründe farklılığı sürdürülebilir ürünlere dönüştüren global bir marka olmak

Misyon : Yapı- İnşaat sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

 

ENDÜSTRİYEL GRUP
Vizyon : Sektörel bilgi birikimini geliştirerek; endüstriyel grup ürünlerinde global marka olmak.

Misyon : Endüstriyel üretim sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine katkı sağlamak.

 

ENERJİ
Vizyon : Yüksek teknoloji kullanımı ile kısıtlı kaynakların etkin kullanımına dönük enerji çözümleriyle global bir marka olmak

Misyon : Enerji sektöründe global bir marka olarak, yenilikçi ve teknolojik çözümlerle sektörün gelişimine ve sürdürebilir kalkınmaya katkı sağlamak.DEĞERLERİMİZ
Aktaş Holding'i farklı kılan,İşimizi yaparken bize rehberlik eden,Birbirimizle ve paydaşlarımızla ilişkilerimize yön veren kurumsal kültürümüzün ifadesidir.

 

AKTAŞ'lılar:

GÜVEN verir.
İşimizin temelinde güven yatar. Başta müşteri ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın Aktaş markasına duyduğu güveni korumak için sorumluluk alırız.


YENİLİKÇİ'dir.
Yaptığımız her işte geleceği düşünürüz. Sürekli daha iyiye ulaşma çabamızla toplum için fark yaratan yenilikleri gerçekleştirmeye odaklanırız.


İŞBİRLİĞİ'ne inanır.
Ortak hedeflerimize ulaşmak için dayanışma içinde çalışır, birbirimizin kişisel ve profesyonel gelişimini destekleriz.


İNSAN odaklı düşünür.
İşimizi yaparken insan yararını gözetir, bütün paydaşlarımıza hakkaniyetli davranırız. Anlaşmazlıkların çözümünde önceliğimiz adil olmaktır.


GLOBAL standartlarda çalışır.
Global standartlarda çalışarak bilgi ve becerimizi uluslararası en iyi uygulamalara göre geliştirir, dünya pazarlarında rekabet ederiz.


LİDERLİĞİ hedefler.
Şirketlerimiz yaptığı her işte lider olmayı hedefler. Bunun için hepimiz gerçek bir lider gibi kararlılıkla çalışır, çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızı motive ederiz.


SÜRDÜRÜLEBİLİR sonuçlara odaklanır.
Tekrar edemediğimiz ve kontrol edemediğimiz başarıdan tatmin olmayız. Toplumsal, çevresel ve finansal başarımızın devamını sağlayacak yönetim süreçlerini geliştirir ve uygularız.

 

 

Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2018 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.