Kapat Ikon
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'nun Mesajı


R. Serkan Aktaş
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli paydaşlarımız,

Covid-19 pandemisinden kaynaklı olarak, herkes için son derece zorlu geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Tüm dünyada ekonomik ve sosyal yaşamın yakından etkilendiği bu dönem, pek çok alışkanlığı ve iş yapış biçimlerini kökten değiştirmiş durumda.

Pandemi döneminde hayatımızın her alanında, küresel sağlık krizinin etkisiyle oluşan hızlı bir değişime hep birlikte tanıklık ediyoruz.

Artık 'yeni normal' olarak tanımlanan dönemdeyiz. Salgın, özellikle dijitalleşmeyi her alanda hızlandırmış durumda. Bu dönem; kuşkusuz değişime uyum sağlayanın, hızlı hareket edebilenin ve yenilikçi olanın ön plana çıkacağı, rekabette ayakta kalmak için eskisinden çok daha dinamik olma gerekliliğini ortaya koyan bir dönem olacak.

Biz de bu bilinçle Aktaş Holding olarak, yeni normale en hazırlıklı giren şirketlerden biri olduk. 80 yılı aşkın köklü kurumsal geçmişimizden aldığımız gücü, yenilikçi ve değer üretme anlayışımızla harmanlayarak, yeni normalde de sektörün dünyadaki öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyoruz.

Özellikle de sektörde teknolojiye her zaman yön veren şirket olarak, hızlı aksiyon alabilme avantajımızı dijitale yaptığımız yatırımlarla destekleyerek, etkili sonuçlar almayı başardık.

Bu anlamda teknoloji geliştirme odaklı çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürme hedefindeyiz. Aynı zamanda nitelikli iş gücünün öneminin de farkındayız.

Pandemiyle birlikte etkili, verimliliğe dayalı ve rekabet gücü yüksek iş ve üretim modelleri ön plana çıktığı için geleceğin iş ve üretim yapılarını düşündüğümüzde, daha nitelikli ve esnek bir iş gücü kaynağının ortaya çıktığını da görmekteyiz.

Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de tüm bu faktörleri bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp, Aktaş Holding'i en iyi şekilde geleceğe taşımak adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

 İskender Ulusay
Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

Kıymetli Aktaş Holding paydaşları,

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının hem toplumsal yaşamda hem de küresel ekonomi üzerinde büyük etkileri oldu.

İnsanlığın uzun yıllardır edindiği alışkanlıkların pandeminin etkisiyle kökten değişime uğraması, iş yaşantısında da kendini yakından hissettiriyor.

Salgın süreci, geleceğin çalışma biçimlerine ve dijitalleşme ile otomasyon alanlarındaki gelişmelere de büyük bir ivme kazandırmış durumda.

Yaşanan kriz ortamı, global düzeyde mevcut paradigmaları hızla değiştirirken, iş dünyasında değişime adapte olanın ve çevik olanın kazanacağı bir ortam oluştu.

Dolayısıyla yeni normalde başarının en önemli anahtarı bunlar olacak. Yani geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aslında, inovatif hareket eden, yeni teknolojiler geliştirip yaygınlaştıran ve iş gücünü de buna uyum sağlayabilecek şekilde geliştiren firmalar, pazarda rekabet avantajına sahip olacak.

Biz de Aktaş Holding olarak, pandeminin görüldüğü ilk günden beri gerekli tedbirleri ivedilikle uygulayıp süreçte doğru adımlar atarak, krizi fırsata çevirecek hamleler yapmaya odaklandık.

Dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren global bir marka olarak, farklı coğrafyalardaki fırsatlara yönelik dijital pazarlama ve online satış aktivitelerini geliştirerek, uluslararası iş birlikleri ile tamamlayıcı ürün niteliğindeki ürünlere dair iş geliştirmeye yönelmiş durumdayız.

Bu noktada, geçmişten bu yana sahip olduğumuz inovatif bakış açımızı değişimler karşısındaki çevik olma yetkinliğimizle destekleyerek, geleceğin teknolojilerini üreten firma olma vizyonuyla sürdürülebilir geleceği inşa etmeye devam ediyoruz.

Bu açıdan, yeni normalde de Aktaş Holding olarak başta ülkemize olmak üzere sektöre ve global ekonomiye değer katacak yaklaşımlarla hedeflerimize doğru yol almayı sürdüreeğiz.

Saygılarımla,

 

Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2021 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.