Kapat Ikon
Dosya Konusu-Değerlerin Geleceğe Aktarılması

Günümüzde işletmeler için kurum kültürünün oluşturulması ve bu kültürün de tüm çalışanlar ve paydaşlarda aynı etkiye sahip olması, uzun yıllara dayanan başarı öykülerinin en önemli anahtarları arasında yer alıyor.

İşletmeye özgü davranışları, inançları ve alışkanlıkları kapsayan bu kavram aslında hem somut hem de soyut değerlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

İnsanların sahip olduğu karakter ve kimlikler gibi şirketlerin de kendilerine özgü karakter ve kimlikleri olduğunu hatırlatmakta  fayda var.

Dünyadaki başarılı kurum örneklerine baktığımızda da ortak değerlerin özümsendiği, güçlü bir kurum kültürüne sahip oldukları görülmektedir.

Şirketin misyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesinde, aynı zamanda performansın artırılmasında bu değerlerin rolü çok büyüktür.

Bu değerler ışığında geleceğini inşa eden şirketlerin de her zaman için avantajlı olduğunu unutmamamız gerekiyor.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2022 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.