Kapat Ikon
Dosya Konusu: Kaynakların Etkin Kullanımı İle Sürdürülebilir Gelecek

Artan dünya nüfusu ve tüketim ihtiyacı sonucu tükenebilir kaynakların günden güne eridiği günümüz dünyasında, bu kaynakların verimli kullanımı konusu her zaman gündemdeki yerini koruyor.

Bilindiği üzere kömür, petrol, doğal gaz gibi kaynaklar yenilenemediği için bu kaynakların sürdürülebilirliği çok büyük öneme sahiptir.

Tüketim artışının yanı sıra değişen iklim koşulları gibi faktörler, hayati öneme sahip su kaynakları açısından da ciddi bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir.

Dolayısıyla tüm bu kaynakların sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak doğru ve uygulanabilir planlamalara ihtiyaç söz konusudur.

Bu konuda gerek ülkelere gerek işletmelere gerekse de topluma ve bireylere çok önemli sorumluluklar düşmektedir.

Ekosistemdeki tüm doğal yaşam sistemlerinin sadece bugününü değil geleceğini de düşünmek zorunda olduğumuzu asla unutmamalıyız.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2021 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.