Kapat Ikon
Dosya Konusu: İşletmelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürünün Önemi

İş sağlığı ve güvenliği konusu, tüm dünya genelini ilgilendiren ve küresel boyutta etkisi olan bir mesele olarak karşımıza çıkıyor.

İş kazalarıyla ilgili yapılan araştırmalara göre kazaların %50'sinin insanlara, %10'unun fizik ve mekanik çevre koşullarına, %2'sinin ise beklenmedik olaylara bağlı olarak meydana geldiği tespit edilmiştir. Ve belirlenen bu değerler, iş kazalarının yaklaşık olarak %98'i üzerinde önleyici tedbirlerin alınabileceğini de ortaya koymaktadır.

İş yerlerinde iş güvenliği kültürünün oluşturulup geliştirilmesi için şirketin her kademesindeki kişiye önemli sorumluluklar düşerken, özellikle üretim süreçlerinde 'önce insan' yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir.

İşletmelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması, ancak iş sağlığı ve güvenliği kavramının geliştirilmesi ve bu konuda farkındalığın artması ile mümkündür.

İş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini kamuoyuna duyurmak amacıyla 1987 yılından beri her yıl, 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası da toplum genelinde farkındalığın artması noktasında önemli bir işleve sahiptir.

Unutmayalım: Önce iş güvenliği, sonra çalışma...

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2021 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.