Kapat Ikon
Önsöz: "Çevreci Yaklaşımlarla Geleceğe Katkı Sağlıyoruz"

Değerli Aktaş Holding paydaşları,

Sanayileşmenin artmasıyla birlikte, doğal kaynakların tüketimi ve çevre hassasiyeti konuları da insanlığı yakından ilgilendiren en önemli konular arasında yerini aldı.

Özellikle de hızlı nüfus artışı, küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan iklim değişiklikleri, yanlış tüketim alışkanlıkları gibi faktörler; çevrenin, su kaynaklarının ve havanın hızla kirlenmesine yol açarken, dünyanın geleceğini de tehdit eder boyuta ulaştı.

Hal böyle olunca, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve kaynakların etkin kullanımı da tüm insanlık için üzerinde durulması gereken ortak konular olarak karşımıza çıkıyor.

Bu noktada işletmeler açısından çevre yönetim sistemlerinin uygulanması, sürdürülebilir bir çevre politikasının belirlenmesi ve üretim süreçlerinde çevre anlayışıyla hareket edilmesi son derece önemli bir hal almıştır.

Buradan hareketle Aktaş Holding olarak, sürdürülebilir bir çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir çevre bırakılmasına katkı sağlamak adına ilk günden bu yana sonuç odaklı çalışmalar yürütmekteyiz.

Öyle ki tüm üretim ve hizmet süreçlerinde üst düzey çevre sorumluluğuyla hareket ediyor ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanmaya gayret ediyoruz.

Bunu yaparken de verimlilik ve geri dönüşümü dikkate alıyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz.

Ayrıca çevre konusundaki hassasiyetimizi somut çalışmalarla da destekliyoruz. Nitekim hatırlanacağı üzere bundan 2 yıl önce, ÇEVKO Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, sürdürülebilir bir çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, çevre konusunda sağladığımız katkıların rakamsal verilerle yer aldığı Çevresel Fayda Raporu'nu kamuoyuyla paylaşmıştık.

Bu bağlamda Aktaş Holding olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevre konusunda üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğimizi ifade etmek isterim.

Dolayısıyla bu konu, tüm insanlığı yakından ilgilendirdiği için de hep birlikte çevremize sahip çıkarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya odaklanmalıyız.

Saygılarımla,

İskender ULUSAY

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2022 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.