Kapat Ikon
Önsöz: Aktaş Holding İçin Öncelik İş Sağlığı Ve Güvenliği

Değerli Aktaş Holding paydaşı,

1987 yılından bu yana, her yılın 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında, bu sayımızda iş sağlığı ve güvenliği konusuna değinmek istiyorum.

İş sağlığı ve güvenliğini kısaca özetlemek gerekirse; "İş yerlerinde faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde, insan sağlığını ve güvenliği tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli önlemlerin önceden alınması için yapılan sistemli çalışmalar" şeklinde bir tanım yapılabilir.

Kuşkusuz iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, işyerleri ve çalışanlar için oldukça büyüktür. Bu yönde çıkarılan İş Güvenliği Kanunu'nun amacı da zaten, iş yerlerinde çalışan sağlığını azami düzeyde korumaktır.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yayınladığı son rapora göre; iş kazaları ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle tüm dünyada yılda 2,8 milyon çalışan yaşamını yitiriyor. Bu rakam, iş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar önemli ve ciddiye alınması gerektiğini adeta gözler önüne seriyor.

Günümüzde şirketlere baktığımızda, özellikle son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi adımların atıldığını ve bu konudaki farkındalık seviyesinin her geçen gün daha iyi noktalara taşındığını söylememiz mümkün.

Biz de Aktaş Holding olarak, bu bilinçle belirlediğimiz İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası kapsamında, konuyla ilgili etkin ve sonuç odaklı çalışmalara imza atmaktayız.

Bu noktada da Uyum Yükümlülükleri, Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı, Sürekli Gelişme, Çalışanların Katılımı gibi temel başlıklar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tüm amacımız; iş yerinde 'en değerli kaynağımız' olarak gördüğümüz insan kaynağı için en iyi çalışma şartlarını oluşturarak, çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenlik öncelikli bir ortam sunmaktadır. Bu konudaki kararlı çalışmalarımız gelecekte de devam edecek.

Saygılarımla,

İskender ULUSAY

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2020 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.