Kapat Ikon
Dosya Konusu: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

İş sağlığı ve iş güvenliği konusu, tüm dünyada şirketler açısından en çok konuşulan konulardan biri.

İş sağlığı ve güvenliğinin bilimsel olarak açıklaması; "İşin yapılması esnasında, iş yerindeki şartlardan dolayı işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalı" şeklindedir.

İşyerlerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü vizyonlarının bir parçası olarak kabul etmesi, üretim ve kalite artışında olduğu kadar; şirket karlılığına, itibarına ve rekabet gücüne de önemli katkılar sağlamaktadır.

Bunun yanında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların sağlığına değer verilmesi ve bu konuda somut adımlar atılması, çalışan motivasyonuna da olumlu olarak yansırken, üretim verimliliğine de olumlu yansıyacaktır.

Şirketlerin; tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmesi ve bu konuda sürekli iyileştirme anlayışını benimsemesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda temel hedefi olmalıdır.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2020 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.