Dosya Konusu: Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi

Hızla küreselleşen dünyada rekabetin etkisi de her geçen gün biraz daha artmaktadır. Firmaların bu ortamda varlıklarını devam ettirmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için artık en üst düzeyde performans göstermeleri ve sürdürülebilir bir ilerleme sağlamaları, adeta zorunluluk haline geldi.

Mevcut pazarlarını korumak ve örnek gösterilen bir şirket olmak isteyen firmaların, rekabetçi stratejilere göre yol haritası hazırlaması gerekiyor. Bu kapsamda da sürdürülebilir büyüme ve kalite yönetimi oldukça önemlidir.

Teknolojinin göz açıp kapayana kadar değiştiği içinde bulunduğumuz yüzyılda, mükemmellik sonuç değil sürekli devam eden bir yolculuk olarak tanımlanmalıdır.

Gelişen piyasa şartlarına ayak uyduramamak ve gereken yatırımları yapmakta gecikmek, uzun vadede rekabet avantajının kaybedilmesine yol açacaktır. Bu nedenle, iş hayatındaki riskleri doğru teşhis etmek ve bu doğrultuda çözüm arayışına girmek oldukça önemlidir.

Bu anlayışla işletmelerin, kalite anlayışını tüm birimlere yayarak sürdürülebilir büyüme odaklı çalışmalara imza atması faydalı olacaktır. Özellikle kalite yönetimi, sürekli geliştirilecek temel yapı taşı gibi düşünülmelidir.

 
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2020 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.