Kapat Ikon
Dosya Konusu: Sürdürülebilir Kalite Yönetimi

Firmaların müşteri ihtiyaçlarına kısa sürede cevap vermek, maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak gibi başlıca hedefleri vardır. Kalite de bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için baş etkenlerden biridir.

Kalite yönetimi ise firmanın rekabet gücünü arttıran, iyileştirmeler için altyapı hazırlayan, müşterilerde güven duygusunu arttıran, firma için marka değeri ve itibar gibi konularda ön plana çıkmasını sağlayan bir zorunluluktur.

Uzun dönemli başarıyı yakalamak ve marka değerini sürdürülebilir kılmak için gerekli olan kalite yönetim yapısının inşa edilmesi, günümüzde firmalar için ana hedeflerden biri haline gelmiştir.

Bununla birlikte kalite yönetim sürecinde aslolan kaliteyi sağlamak değil, kalitede sürdürülebilirliği yakalamaktır. Firmalar sürdürülebilirliği yakalamak için Ar-Ge ve teknolojik yatırımlara önem vermeli ve sektördeki son teknolojik gelişmeleri de takip ederek rekabet gücünü kaybetmemelidir.

Özetle sürdürülebilir kalite yönetiminin, firmalar adına geleceğe doğru adımlarla ilerlemek, markayı büyütmek ve başarıyı sürdürmek için kilit rolde olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2020 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.