İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

İnsan hakları; tüm vatandaşların dil, din, cinsiyet, ırk ayrımı yapmadan eşit derecede sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir.

Birleşmiş Milletler, insan hak ve özgürlüklerini korumak, barış ve güvenliği sağlamak amacıyla 10 Aralık 1948 yılında 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni yayınladı ve tüm dünyaya ilan etti.

Bu nedenle, bu tarihi takip eden hafta da 'İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası' olarak kutlanmaktadır.

Dünyada barışın ve huzurun sağlanması, öncelikle insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesine bağlıdır.

Ülkemizde de insan haklarının korunması toplumun tüm kesiminin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

İnsan hak ve özgürlüklerini benimseyerek, tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda, insan hakları ihlallerinin olmadığı, sevgi ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya ümidiyle 'Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'nı kutluyoruz.

  
Bilgi Toplumu Hizmetleri | 2020 Aktaş Holding. Tüm hakkı saklıdır.