Галерия

Съвет на директорите

Шахап Акташ Р. Серкан Акташ Илкнур Акташ Сами Ерол

 

 

Акташ Холдинг - Изображения

Услугите на информационното общество | 2018 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..