Съвет на директорите
Шахап Акташ
Председател на Управителния съвет
Р. Серкан Акташ
Член на Управителния съвет
Илкнур Акташ
Член на Управителния съвет
Сами Ерол
Председател на Изпълнителния съвет на Акташ Холдинг
Услугите на информационното общество | 2018 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..