Обръщение на Председателя на Управителния съвет и на Главния изпълнителен директор


Илкнур АКТАШ
Председател на Управителния съвет на Акташ Холдинг

Скъпи приятели на Акташ Холдинг,

С разбирането, че ценностите са запазени живи от 1938 г. насам, Акташ Холдинг, стъпка по стъпка продължава да расте до ден днешен и да ни прави горди с всеки детайл от 80-годишната история, която оставихме зад себе си.

Днес ние изпитваме вълнението от честването на 80-годишнината ни. Чрез непрекъсната промяна и трансформация и чрез изграждане на силна визия, ние продължаваме институционализационните проучвания.

Животът, в сферата на бизнеса се развива много бързо, както във всяка друга област.

Тази промяна се усеща както на управленско ниво, така и на оперативно ниво по отношение на бъдещото съществуване фирмите.

Тази компания, основана от Саит Акташ като малко ателие, със силната визия, предприемаческото направление и трудолюбивостта на Шахап Акташ довеждат днес компанията до успеха.

На 80-тата година от създаването на нашата компанияимам щастието и ентусиазма да поема важна задача като Председател на Съвета на директорите , считано от април 2018 г.

Разбира се това е предаване на един флаг и ние ще продължим да работим с пълна сила, за да  пренесем този флаг до успех.

Всъщност, това, което е важно за нашата компания, е устойчив успех и създаване на стойност. Винаги ще работим все по-усилено и по-добре, за да постигнем съвършенство.

Както е известно днес, броят на семейните компании, които са преминали през третия кръг, е много малък.

Ние ще действаме с осъзнаването на тази важна отговорност, която сме поели и ще продължим пътуването си, с динамична структура.

Понастоящем Акташ Холдинг има повече от достатъчен потенциал, за да постигне по-добри резултати с динамичните си човешки ресурси.

Компетентните ни човешки ресурси са в основата на постиженията, които имаме днес. В този смисъл инвестирането в хора в бъдеще е една от основните ни цели.

От друга страна, през тази година ние се съсредоточаваме върху нашата визия за социална отговорност. Целта ни е да предадем нашата корпоративна социална отговорност, която ще донесе колективна стойност на нашия живот под ръководството на фондация "Акташ".

Ние ще продължим усилията си да разработваме правилните стратегии и да отговорим на очакванията на утрешния ден по най-добрия начин, какъвто бяхме в и миналото.Поради тази причина, искам отново да ви поздравя за 80-годишнината на Акташ Холдинг. 

С уважение и любов към всички вас.

Илкнур АКТАШ
Председател на Управителния съвет на Акташ ХолдингСами Ерол
Член на Управиелния съвет и  CEO

Уважаеми приятели на Акташ Холдинг,

Турция е страна, която добавя значителна стойност в световната икономика през 2018 г. и има много специално значение за Акташ Холдинг.

От 1938 г. Акташ Холдинг е постоянно разрастваща се и развиваща се компания има честта тази година да отпразнува 80-тата си годишнина.

Преди всичко бих искал да благодаря на всички наши партньори, служители и заинтересовани страни от цял свят, които допринесоха в голяма степен за постигнатия успех на нашата компания до днес.

Само преди 80 години когато нашата компания е основана като едно малко ателие със своята визия, правилните стъпки към институционализация, новаторски подходи и глобална перспектива, в днешната индустрия, днес се превърна в една от най-силните компании в света .

Ние имаме отговорности за бъдещето на тази гигантска компания, която в продължение на 80 години, представя  продуктите "Акташ" по целия свят с визията за "създаване на стойност" на световните пазари, където се наблюдава интензивна конкуренция.

Нашите усилия за институционализация и трансформация продължават решително още от първия ден.

В тази посока идентифицирахме основната тема на нашата компания през 2018 г. като "Глобално лидерство във всяка област на прехода за цифровизация".

Докато продължаваме да бъдем пионери в развитието на сектора, заедно с изследванията , развойната дейност и иновациите, на които придаваме голямо значение, ние се стремим да поддържаме ефективно нашите действия в тази област, за да се придържаме към  развиващата се технология.

В този контекст нашите инвестиции в технологии и знания ще продължат. Чрез комбиниране на ефективност в производството и с иновативно мислене за да се отговори на променливите изисквания на клиентите, ние ще продължим да предоставяме на качествени и персонализирани решения във всички области, в които работим.

През 2018 г., ние ще се стремим да продължаваме дейностите си с Индустрия 4.0 .

Аз съм дълбоко убеден, че ще продължим да работим и в бъдеще, както и днес, за разпространението на марката Акташ, от 80 години до днес.

С разбирането ‘’глобално доверие и искреност’’, нашата компания ще продължи да поддържа идентичността на създаване на стойност за всички свои заинтересовани страни със същата решителност, основана на интеграцията с обществото, в което живее.

С уважение,

Сами ЕРОЛ
Член на Управителния съвет на Акташ Холдинг Главен изпълнителен директор

Услугите на информационното общество | 2018 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..