Обръщение на Председателя на Управителния съвет и на Главния изпълнителен директор


Шахап Акташ
Председател на Управителния съвет

Уважаеми партньори,

През последните години сме свидетели на много постижения и успешни промени в областта на политиката, икономиката, културата и обществения живот в Турция. В страната ни са налице много промени в почти всички сфери на живота и тя върви с уверени крачки, с амбицията си да се нареди сред водещите страни в света.  Процесът на  динамичния растеж на народа ни, който до вчера водеше борба с икономическата криза,  в рамките на предначертаната визия и мисия ще продължава и в бъдеще с приноса си към нашето младо  и динамично поколение.

Фирма "Акташ", която  започва дейността с една малка работилница, днес се нарежда сред най-големите фирми в света и развива дейност на територията на шест континента.  Разбира се, че този успех не се постига лесно,   но по-трудното е да поддържаш напредъка.

Ако погледнем „ Акташ Холдинг”, като фирма,  която има зад гърба си 78- годишна история, убеден съм, че в съответствие с целите, които сме си поставили, изминахме една година, увенчана с доста успехи и ползотворна дейност както в страната, така  и в чужбина. Следвайки целта си до 2023 год.  да станем световен лидер в пазара за резервни части, напредваме със сигурни стъпки, уверени в себе си.

Преследвайки тази цел ние няма да отстъпим от фирмените си ценности, от нашите правила и принципи. Ние полагаме усилия за осъществяване на здрава връзка с нашите клиенти, сътрудници и партньори, съобразно с нашата мисия, ориентирана към човека и с приоритет към качеството.

Ние осъзнаваме много добре, че истинската тайна за постигане на успеха се крие в  създаването, свързването и развитието, удовлетворението и усмивката.

Аз дълбоко вярвам, че  ще издигнем на най-високо ниво фирмената ценностна система на „Акташ Холдинг” и ще достигнем до нашите клиенти.  Благодарение на нашия успешен и талантлив мениджърски екип, квалифицирани кадри и с разбирането за обслужване, ориентирано към клиента, ще успеем да задържим Холдинга  на върха.

С обич и уважение,
Шахап Акташ / Председател на Управителния съвет на „ Акташ Холдинг”Сами Ерол
Член на Управиелния съвет и  CEO

Уважаеми партньори, скъпи наши служители,

„ Акташ Холдинг” от създаването си до днес работи с мисията за "устойчива производителност", "създаване на ценности" и "устойчив растеж". В днешния свят на информационното общество в крак с всички извършвщи се промени и със съхранените си фирмени ценности, си поставяме за цел  да издигнем до върха търговската марка „ Акташ” в глобален мащаб.

„Акташ Холдинг”, който е един от световните лидери за производство на резервни части, продължава до допринася за икономиката на родния град Бурса и на Турция като държи на основните си принципи за честно, надеждно, прозрачно, справедливо и отговорно корпоративно управление. Наред с това благодарение на изследователската и развойна дейност, подчинена на  принципа за стабилен успех, с всеки изминал ден подобряваме репутацията на търговската марка „Акташ”, като същевременно полагаме усилия да дадем своя принос за обществото с програмите за социална отговорност, на които отдаваме голямо значение.

”Акташ Холдинг”, създадена през 1938г., днес извършва продажби в над 100 държави на територията на 6 континента, разполага със съоръжения за производство и логистика в 6 страни и се нарежда сред глобалните фирми в този сектор. Най-важното нещо, на което акцентираме е: „ Устойчиво развитие”.

Нашата амбиция е до 2023 година  да продължим растежа, като акцентираме върху управлението на риска. Искаме да продължаваме да отбелязваме стабилен растеж с едно разумно планиране и с точни и стратегически ходове.


”Акташ Холдинг” както  в миналото, така и в бъдеще ще продължава дейността си за намиране на решения, насочени към потребностите на своите клиенти, със същата амбиция и старание. Със своите знания и опит ние ще продължаваме да напредваме с уверени крачки в съответствие  със своята визия, която поддържаме  паралелно с визията на Турция за 2023 г.

С уважение,
Сами Ерол / Член на Управителния съвет на „Акташ Холдинг” и CEO

Услугите на информационното общество | 2018 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..