Обръщение на Председателя на Управителния съвет и на Главния изпълнителен директор


Илкнур АКТАШ
Председател на Управителния съвет на Акташ Холдинг

Скъпи приятели на Акташ Холдинг,

С разбирането, че ценностите са запазени живи от 1938 г. насам, Акташ Холдинг, стъпка по стъпка продължава да расте до ден днешен и да ни прави горди с всеки детайл от 80-годишната история, която оставихме зад себе си.

Днес ние изпитваме вълнението от честването на 80-годишнината ни. Чрез непрекъсната промяна и трансформация и чрез изграждане на силна визия, ние продължаваме институционализационните проучвания.

Животът, в сферата на бизнеса се развива много бързо, както във всяка друга област.

Тази промяна се усеща както на управленско ниво, така и на оперативно ниво по отношение на бъдещото съществуване фирмите.

Тази компания, основана от Саит Акташ като малко ателие, със силната визия, предприемаческото направление и трудолюбивостта на Шахап Акташ довеждат днес компанията до успеха.

На 80-тата година от създаването на нашата компанияимам щастието и ентусиазма да поема важна задача като Председател на Съвета на директорите , считано от април 2018 г.

Разбира се това е предаване на един флаг и ние ще продължим да работим с пълна сила, за да  пренесем този флаг до успех.

Всъщност, това, което е важно за нашата компания, е устойчив успех и създаване на стойност. Винаги ще работим все по-усилено и по-добре, за да постигнем съвършенство.

Както е известно днес, броят на семейните компании, които са преминали през третия кръг, е много малък.

Ние ще действаме с осъзнаването на тази важна отговорност, която сме поели и ще продължим пътуването си, с динамична структура.

Понастоящем Акташ Холдинг има повече от достатъчен потенциал, за да постигне по-добри резултати с динамичните си човешки ресурси.

Компетентните ни човешки ресурси са в основата на постиженията, които имаме днес. В този смисъл инвестирането в хора в бъдеще е една от основните ни цели.

От друга страна, през тази година ние се съсредоточаваме върху нашата визия за социална отговорност. Целта ни е да предадем нашата корпоративна социална отговорност, която ще донесе колективна стойност на нашия живот под ръководството на фондация "Акташ".

Ние ще продължим усилията си да разработваме правилните стратегии и да отговорим на очакванията на утрешния ден по най-добрия начин, какъвто бяхме в и миналото.Поради тази причина, искам отново да ви поздравя за 80-годишнината на Акташ Холдинг. 

С уважение и любов към всички вас.

Илкнур АКТАШ
Председател на Управителния съвет на Акташ ХолдингИскендер УЛУСАЙ
Главен изпълнителен директор 
на Акташ Холдинг

Скъпи приятели на Акташ Холдинг,

Преди всичко бих искал да изразя своето щастие, че се присъединих към една от най-големите компании в производството на пневморесьори в света - Акташ Холдинг и станах част от това голямо семейство.

Корпоративното мислене на Акташ Холдинг, датиращо от дълги години, иновативните и качествени дейности, фирмената традиция с приоритет към ценностите и най-важното – визията, обобщават крайната цел, постигната в сектора днес.

Имам честта да стана част от тази голяма компания,  извършваща дейности по цял свят и представляваща успешно нашата страна, точно на осемдесет годишнината ѝ и пожелавам тя да достигне още много по 80 години.

Целите на Акташ Холдинг за бъдещето са много големи. Намирам за уместно да напомня, че всеки член на това голямо семейство трябва да поеме своите отговорности за постигането им. 

Управлението и организационната структура на Акташ Холдинг по устойчив начин са в крак с настоящите условия, благодарение на доказаната си история.

Важното тук е, следвайки промяната, да запазим фирмената традиция и заедно да допринесем за по-доброто позициониране на този велик „чинар“ в бъдеще.

В този процес основният ни приоритет е да действаме с иновативна и футуристична гледна точка, за да изградим бъдещето на Акташ Холдинг.

Погледнато към днешна дата, едни от най-важните елементи на икономическото колело са семейните компании, както в цял свят, така и в нашата страна.

От гледна точка на приемствеността на семейните фирми, е много важно корпоративната структура да се основава на стабилни основи и да се подкрепя от устойчиви решения.

Ние  ще продължим да създаваме стойност, за да  може нашата компания да запази и в бъдеще своята устойчивост, както го прави днес, и да достигне до бъдещите поколения.

Продължавайки да инвестираме в информационните технологии, нашата цел е да продължим дейностите си по трансформацията със сигурни стъпки и да допринесем за стойността на нашия бранд в глобален мащаб.

В тази връзка бих искал да подчертая, че дейностите по цифровата трансформация, които понастоящем са в ход, ще продължат и в бъдещите процеси със същите темпове.

Накратко, най-голямото очакване на всеки от нас е, че Акташ Холдинг ще продължи да расте и да се развива. И за да отговорим на това очакване, ние трябва решително да продължим с дейностите, които ще допринесат за развитието на компанията.

Вярвам, че в резултат на това ще видим Акташ Холдинг, в много по-добри позиции в бъдеще.

А затова трябва да продължим да произвеждаме и да работим усилено. Защото нашата работа е да произвеждаме.


Искендер Улусай
Главен изпълнителен директор 
на Акташ Холдинг

Услугите на информационното общество | 2019 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..