Kapat Ikon
Качествена поддръжка от Акташ

"Акташ Холдинг" продължава да провежда устойчиви проучвания за качеството.

Акташ Холдинг, който произвежда устойчиви ценности във всички области и предоставя висококачествени услуги, не забавя усилията си за подкрепа за секторното развитие и качество.

Управителят на търговската група на Акташ Холдинг  Армаган Тишли, който също е член на Съвета на директорите на клона, присъства на срещата за преглед на управлението, проведена от клон KalDer Бурса.

 
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..