Kapat Ikon
Поздравително съобщение: Честит Курбан Байрам !

Като общество изпитваме радостта и вълнението от настъпването на  празника, който ни сближава един с друг и където чувствата на сътрудничество и солидарност достигат своя връх.

Честит Курбан байрам , този наш скъп празник дава  възможност да укрепим нашето братство, да бъдем единни  и солидарни !

Пожелаваме ви да преживеете много весел, спокоен и жизнерадостен празник заедно с любимите си хора!

  
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..