Kapat Ikon
Примерна постъпка от служителите на Акташ

"Акташ Холдинг" продължава да допринася за дейностите по социална отговорност.

Служителите на компанията доброволно се включиха в кампанията за даряване на  стволови клетки в сътрудничество с Турския Червен полумесец и чрез RUMELISIAD.

С тази постъпка доброволците - дарители на Акташ, изпитаха духовно спокойствие, че  могат да бъдат надежда за нуждаещите се.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..