Kapat Ikon
Първо обучение, след това практика

Въпреки пандемичната обстановка, образователните дейности в Акташ Холдинг продължават да работят без намаляване на скоростта.

В края на този контекст, беше проведено обучение по управление по бедствия на AFAD.

След онлайн обучението в завода бе извършена  евакуация при земетресение под контрола от екипите на AFAD.

  
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..