Kapat Ikon
Подкрепа от Акташ Холдинг за Kekele TV

На събитието, г-жа Алай, разгърна въпросите за процесите в човешките ресурси, затова как може да се подготви правилна  автобиография (CV), даде ключ как да бъдем забележими , когато сме на интервю за работа.

Тя също така отговори на въпросите на младите. В края на събитието, което беше изключително продуктивно, всички участници почетоха Световния ден на заекването.

 
Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas Bureau Veritas ISO 27001 IRIS
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..