Kapat Ikon
Въведение- Отправяме се към бъдещето водени от принципа за осигуряване на равни възможности

Виждаме, че активното участие на жените във всички области на обществения живот е важен показател за развитието на дадено общество.

Въпреки че през последните години в страната ни се увеличи присъствието на жените в трудовия живот, все още не е в желаните нива, в сравнение с развитите държави.

В тази връзка, както обществото, така и бизнеса трябва да поемат отговорност за постигане на необходимите нива. Следователно, един от най-важните  фактори за изграждане на устойчиво общество е осигуряване на равни възможности на жените за кариерно израстване, както и осигуряване на заетост на жените.

Още от първия ден на създаването си, ние като Акташ Холдинг, водени от подхода, поставящ в центъра човека и следвайки принципа за равенството на половете в обществото, подхождаме изключително внимателно и отговорно към темата за осигуряване на заетост и равни възможности на жените.

Като дружество, подписало Глобалния договор на Организацията на обединените нации (WEPS), ние се стремим да изпълняваме безусловно всичките си отговорности за осигуряване на обществената равнопоставеност на половете.

Тъй като вярваме, че ако се намали  неравнопоставеността между половете и жените участват повече в икономическия живот, това ще допринесе за бързото развитие на страната ни.

Нека да не забравяме, че всички заедно трябва да положим усилия за изграждането на едно устойчиво общество и бъдеще.

По този повод, отправям поздравления по случай  8-ми март- Международният ден на жените и пожелавам на всички жени  много здраве, светло и успешно бъдеще.

Искендер УЛУСАЙ

Председател на Изпълнителния съвет на Акташ Холдинг

 

 

  
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..