Kapat Ikon
Председателят на Изпълнителния съвет на Платформа CEO – Халдун Пак посети Акташ Холдинг

Акташ Холдинг продължава ефективно дейностите за сътрудничество в сектора.

Председателят на Изпълнителния съвет на Платформа CEO Халдун Пак посети Акташ Холдинг и се срещна с  Председателя на Изпълнителния съвет Искендер Улусай. По време на срещата се обмениха идеи във връзка с дейности, които могат да се реализират в полза на държавата.

Обсъдиха се общите цели

Председателя на Изпълнителния съвет на Акташ Холдинг Искендер Улусай предостави информация относно проведената среща, като каза: „По време на срещата обсъдихме стъпките, които могат да се предприемат относно общите ни цели, като насърчаване на заетостта, увеличаване на износа и намаляване на текущите разходи. Освен това, като партньори, обменихме идеи относно  това, как да осигурим икономически ползи за страната ни”.

По време на посещението си, Пак връчи почетен плакет на Улусай.

  
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..