Kapat Ikon
Предговор- ще продължи подкрепата ни към младежите за едно устойчиво бъдеще във всяка област

Здравейте,

В днешния свят, където глобализацията се усеща интензивно във всяка една област, насочването към устойчива структура и отдаване тежест на проектите фокусирани към бъдещето идват сред най-приоритетните елементи, от гледна точка на компаниите, за да съществуват те в бъдеще.

На този етап стана много важно да се правят инвестициите както в технологиите, така и в  квалифицирания човешки ресурс, талант, следователно в бъдещето.

Защото днес, когато разгледаме най-големите световни марки, установяваме, че те влизат в съревнование помежду си не само по отношение на икономическите си опасения, но и със социалната, екологичната, корпоративната устойчивост и приноса си към обществото.

Младата работна сила формира една важна част и от потенциала на Турция в глобалната конкуренция за бъдещето. Следователно доверяването на младежите и подкрепянето им, означава, че мислим не само за настоящето, но и за бъдещето на страната.

С това самосъзнание и ние като „Акташ“ Холдинг предоставяме пълна подкрепа на младежите, които виждаме като наше бъдеще, във всяка една област и при всякакви условия.

В тази връзка се пада голяма задача и на нашата Фондация за образование „Акташ“ - за да се развият, разпространят и с цел да се пренесат, в бъдещето, с една устойчива структура, продължаващите проекти с глобални ценности и принципи, с разбирането на „Акташ“.

Нашата фондация продължава да бъде до студентите със своите реализирани проекти и безвъзмездна стипендиантска подкрепа, за да им даде равни възможности в образованието; и когато студентите възпитат себе си като „световни граждани“, да допринесе за това да бъдат полезни членове на обществото.

В този смисъл, като „Акташ“ Холдинг ,и за в бъдеще, ще продължим да поддържаме силната си връзка с младежите и да инвестираме в бъдещето, както правехме досега.

С уважение,

Искендер УЛУСАЙ

Председател на Изпълнителния съвет на „Акташ“ Холдинг

  
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..