Kapat Ikon
Тишли участва в срещата на върха за целите за устойчиво развитие на AIESEC Бурса

Акташ“ Холдинг, заедно с младежите, продължава да се подписва под устойчиви проекти, насочени към бъдещето.

Ръководителят на търговската група на „Акташ“ Холдинг Армаган Тишли взе участие като лектор в събитието: „Срещата на върха за целите за устойчиво развитие на AIESEC Бурса“.

На събитието Тишли подчерта ключа за устойчивостта  според „Акташ“ Холдинг.

Армаган Тишли, на срещата на върха, осъществила се чрез дистанционен достъп: подчерта значението на устойчивостта и това, какво всеки поотделно може да направи за нея, докато оценяваше устойчивото развитие с неговите икономически, екологични и социални измерения.

  
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..