Kapat Ikon
Улусай сподели предвижданията си за 2021 в уебинара

Таз седмичният гост, на поредицата от уебинари, провеждани от страна на Митническо представителство Къзълкая, с участието на представители от различни сектори, беше председателят на Изпълнителния съвет  на „Акташ“ Холдинг Искендер Улусай.

Улусай сподели своите предвиждания по темата: „Пазари и сектори, които ще бъдат на преден план през 2021“, в уебинара, който се проведе с отдалечен достъп чрез Zoom.

Искендер Улусай, който направи изявления за уебинара каза:

Оценихме, в светлината на възможностите на секторите - търговия с автомобили на дребно, ремонтно-строителния пазар, глобалната ценова нестабилност при стоки като горещо-валцуван лист и заплахите, които пораждат промените в логистичните разходи и времето. Очакванията ни са, че водещите пазари за 2021 година ще бъдат страните от Далечния изток и Индия с лидерството на САЩ и Китай. Държавно подкрепените наредби за насърчаване-митници-данъци да бъдат актуализирани и подкрепата за заетостта да продължи, като се разширява - са наши очаквания. На всички участници благодарим за интереса.

Събитието премина продуктивно, от гледна точка на  участниците, в уебинара, осъществил се интерактивно, докато се обменяха и идеи чрез метода въпрос-отговор,.

  
Услугите на информационното общество | 2022 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..