Kapat Ikon
Предговор: Продължаваме Да Развиваме Способността Си Да Се Приспособяваме Към Променящите Се Условия

Здравейте,

Пандемията, която взе под въздействието си целия свят, промени живота ни от много различни гледни точки. При всяка възможност се изразява също, че и динамиките в света на бизнеса няма да бъдат като преди.

Този процес, който се назовава като новата нормалност, се откроява пред нас като период, през който на ще излизат на преден план фирмите, които успяват да бъдат в крачка с промените, напредват с фокус върху иновациите и дават ход на новостите.

Вазжно предимство в приспособяването на фирмите към този процес се явява вече изградената им култура в тази посока.

Следователно, този процес ще бъде период, в който фирмите, възприели новаторството и иновативния подход като култура ще се открояват сред конкурентите си.

От тази гледна точка ние като „Акташ“ Холдинг считаме себе си за късметлии. Дотоклова, че става въпрос за мисията ни да бъдем пионери на промяната и новостите в сектора, и компетентността ни да се адаптираме по най-бързия начин към всякакви промени.

В достигнатата точка, мисля, че и секторът ни притежава достатъчния опит, за да се адаптира към просеца на бързата промяна в работните модели, който се появи заедно с пандемията.

В този смисъл ние като „Акташ“ Холдинг, както от първия си ден насам, така и сега ще отдаваме тежест на разработването на технологии, ще се фокусираме към разработки, които да се открояват на пазара и вярваме, че в този период на глобална криза ще успеем да положим подписите си под работа, която да превърне кризата във възможности. Ще продължаваме да работим за тази цел.

С уважение,

Искендер УЛУСАЙ

Председател на Изпълнителния съвет на „Акташ“ Холдинг

  
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..