Kapat Ikon
Продължават Дейностите За Сътрудничество Между „Акташ“ Холдинг И Международната Студентска Общност AIESEC.

Сътрудничеството, което глобалният актьор на сектора „Акташ“ Холдинг развива с Международната програма за обмен на стажанти (AIESEC) от дълги години, продължава да напредва изключително ползотворно.

„Акташ“ Холдинг се срещна с членовете на Управителния съвет на AIESEC Клон – Бурса и обмени идеи относно проектите, които биха могли да се реализират през следващия период.

Студентите бяха съпроводени от Отговорника по корпоративни комуникации и организационно развитие на „Акташ“ Холдинг Берна Севинч.

 

Какво е AIESEC?

AIESEC е най-голямата младежка организация на света, която подготвя лидери.

Представлява най-голямата младежка организация на света, която предоставя възможности за социална отговорност и професионален стаж на студенти и завършили, среща компаниите и неправителствените организации с млади таланти от различни държави.

Какво прави, какво цели?

AIESEC се движи по направление на една единствена визия – световния мир и откриването на потенциала на хората.

AIESEC цели да предоставя на младежите глобален и практически опит, като по този начин да осигури те да виждат света по друг начин и така допринася за това те да се изградят като хора, открити за промяната. В тази насока, спомага за изграждането на основите за да направят правилната стъпка към бъдещето си.

Като младежка организация, която подготвя лидери, AIESEC цели младежите да развият лидерските си качества по най-добрия начин и да ги предадат на хората след тях. Умения като фокусираност върху решенията, самоосъзнаване, способност за въздействане на другите и гражданство на света са умения, които AIESEC цели, всяко едно лице в структурата ѝ да развива и възприема. Като организация с нестопанска цел, поставила за себе си като основен принцип изявяването на собствения потенциал на младеците, AIESEC работи непрекъснато, за да може този потенциал да се използва по най-ползотворния начин.

Относно AIESEC – Бурса:

AIESEC Клон – Бурса е учреден през 1972 г. и в продължение на 48 години развива дейността си без прекъсване. AIESEC Клон – Бурса, който през изминалата година осигури повече от общо 450 младежи да придобият лидерски опит, през юни месец възобнови дейностите си, които беше прекъснал временно заради пандемята и продължава да допринася за междукултурното взаимодействие и лидерското развитие на мадежите. Наред с приноса, който отдава за развитието на младежите, Клон – Бурса на AIESEC, който се намира в сътрудничество с множество фирми в Бурса, осигурява мултинационална подкрепа със служители, като цели да отдаде прекия си пренос за увеличаването на обема на външната търговия на града.

  
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..