Kapat Ikon
Обученията В „Акташ“ Холдинг Продължават Онлайн

Образователните дейности в структурата на „Акташ“ Холдинг продължават с пълна скорост и в периода на пандемията.

Обученията, които се провеждат онлайн, продължават да напредват успешно, като през изминалия период се осъщесвиха още 4 обучения.

В този обхват, последните обучения, които се проведоха на служителите на „Акташ“ Холдинг бяха по темите „Управление на времето“, „Придобиване на знания за ЗЗЛД“, „Корпоративен живот и комуникации“ и „Митнически данъци“.

Katılımın ve ilginin yoğun olduğu eğitimler herkes için faydalı geçerken, eğitimlerin ilerleyen süreçte de devam edeceği ifade edildi. Обученията, които се посрещнаха с интензивно участие и интерес, преминаха ползотворно за всички и се даде заявка, че обученията ще продължават и през следващите периоди.

  
Услугите на информационното общество | 2023 Акташ Холдинг. Всички права запазени ..